Några lärare:

Hela klassen från start till mål

TRYCK om minnet sviker