The End

MA 59          Mellanträff 57 år    

I väntan på försenade deltagare som dök upp efter fotograferingen och blev inlagda på bilden av en snäll fabror(Bengt) åts en god lunch i hamnen där också övernattning skedde. Efter lunchen åkte sällskapet till industrimuseet i de gamla verkstadslokalerna och en förträfflig visning under sakkunnig ledning.

Motalas Store man och kanalbyggare

Intrerna

LÄNKAR

Så har det förgånget ytterligare ett år och ett mellanmöte i Mottala.Väl mött i Karlskoga!

 

Välförtjänst middag med kulturellt besök i Vadstena och hemfart över ett ”stormigt hav”-Vättern– ett lömskt vatten men då hemfärden skedde i mörker och ingen såg vågorna gungade det bara skönt.  Tack Lars för ett fint arrangemang i Motala!

Motala Verkstad  En industrihistoria