*****Lev väl , Vi möts i Örebro 2019 för JUBEL fest !!!******.

MA 59          Mellanträff 59 år    

Nöjda deltagare efter en strapatsrik resa till gamla Ångkraftverket i Västerås som också var vårt Hotell med all inredning påminnande om en svunnen tid då det koleldade ångkraftverket  vid behov levererade elkraft till hela regionen från Stockholm till Örebro. Strategiskt sett ett bra läge vid effektbrist inom regionen.

Välkomna till Västerås att efter kaffe med kakor följa med en guidad rundvandring både på hotellet och inom hela det nus stillastående ”reservkraftverket. Därefter på kvällen samlades gruppen till en god middag för att berätta om våra nostalgiska minnen från Skoltiden i Örebro.

Inspektion av Lars som godkände turbinen

Intrerna

LÄNKAR

Gubben Wenström framför TGÖ                  På museet i Västerås                                                      Klart för hemresa med valfritt fortskaffningsmedel.

Museibesök och historien om trefasgubben avslutade mötet.

Så har det förgånget ytterligare ett år och ett mellanmötre men nästa år träffas vi i Örebo för 60 års dagen.

Kaffe och Lunch  efter framkomsten.

Några uråldiga gubbar som nu beskådar den teknik som var toppmoderna när dessa herrar antog titeln Ingeiör 1959

Turbinhasllen med reden av ångturbiner

Stora byggnader och höga skorstenen                      En god middag efter kraftverksbesöket