Vi MA 59 var 7 klasskamrater med 7 damer som deltog i detta 2022 års mellanmöte.

Vi tänkte särskilt på er alla andra klasskamrater som av skilda anledningar inte kunde närvara och önskar er alla all lycka och omtanke.

Tveka inte att tag kontakt med oss. Bertil är sammankallande!

MA 59+63år senare senare   

Till sid 17

Lerins Sandgrund