MA 59Klassträff 2022 +63år    

Till

Sida 2

Hammarön

Sida +63

Tack Junior för gott kaffe

och Lars för uppvaktning-

Alsterns Herrgård med lunch

til

Lerins SANDGRUND